Членства


Булконтрол ЕООД е член на GAFTA, Лондон - Международна асоциация на търговците на зърно и фуражи и сертифицирано по международния стандарт ISO 9001.

В съответствие с българския Закон за защита на растенията, Булконтрол ЕООД притежава разрешително № 1639 с право да извършва фумигационни услуги.