Фумигация


Фумигацията е метод за контрол на вредителите, при който пространството се изпълва изцяло с газообразни пестициди /фумиганти/ за да се унищожат. Опитът показва, че пестицидите никога не решават проблемите на 100 %. Те трябва да бъдат използвани като допълнение на добро съхранение и висока хигиена.

Нашата дейност е насочена към предотвратяване на щети по стоките/храните, причинени от различни вредители по време на тяхното съхранение и транспорт. Чрез ефективността от нашата работа ние защитаваме стоките/храните от повреди, като по този начин се запазва тяхното първоначално качество и стойност.

Основния фумигант, с който работим е фосфороводород /фосфин/. Той е отровен газ с химична формула PH3. Използва се в цял свят като дезинфектант против насекоми, акари и гризачи във всички видове съхранявани и транспортирани храни/ стоки. Газът фосфин се генерира от алуминиев фосфид или магнезиев фосфид.

В зависимост от влагата и температурата времетраенето на процеса на разпадане на металните фосфиди и образуването на фосфороводород /фосфин/ е различно. Колкото по-високи нива имат те, толкова този процес протича за по-кратко време.

Фосфороводородът /фосфин, PH3/, който се отделя унищожава вредителите във всички стадии на тяхното развитие. Той е отличен инсектицид и има изключителна проникваща способност, позволяваща му да преминава през плътно складирани стоки. Стоките фумигирани с фосфороводород не се повреждат, не променят миризмата и вкусът. Фумигантът не влияе върху кълняемостта и хлебопекарните им качества. При приложение в препоръчителни дози е нетоксичен за растенията.

Фумигацията на стоки в железопътни вагони, контейнери и кораби се извършва с цел да се избегне разпространението на различни вредители, които са нападнали вече натоварената стока. Някои страни - вносителки изискват задължително извършване на транзитна фумигация, за да пристигне стоката на разтоварно пристанище свободна от вредители.

Булконтрол се развива като водеща компания в областта на фумигационните услуги в България, благодарение на богатия ни опит и ефективните решения. Ние извършваме фумигации на различни видове стоки в складове, силози, преработвателни предприятия, железопътни вагони, контейнери и кораби.

Стандартната система се състои в директното прилагане на пелети или таблетки в стоката посредством сонди. В момента тя е икономически най- изгодна и се използва в целия свят. Газът фосфин се освобождава от пелетите или таблетките и се разпространява в междузърненото пространство. Този процес е бавен и неравномерен, дори при по- големи обеми като силози и корабни трюмове газът достига трудно до дъното, което не гарантира 100 % ефективност.

Рециркулационна система /J-Система/ е високо усъвършенствана система за фумигация на товарни кораби. Посредством набор от тръби и електрически вентилатор газът фосфин циркулира през стоката. В резултат на това се постига бързо и равномерна концентрация на газта из целия обем. Този метод е по-скъп, но много по-ефективен. Системата може да се инсталира външно /при силоз/ и вътрешно /при кораб/.

За да се избегне смесване на пестицидите със стоката таблетките/ пелетите могат да се сондират в ръкави. Други формулировки на алуминиев и магнезиев фосфид, използвани за фумигация без остатъци от пестициди са „торби”, „плочи”, „одеяла”.
Предимството при тях е, че след дегазация остатъците от пестициди могат да бъдат лесно премахнати от стоката.